ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΩΣ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Μπορείτε να ανακαλύψετε τί περιέχουν τα κουτιά, χωρίς να τα ανοίξετε;
Κάντε το όπως οι Επιστήμονες

1. Εργαστείτε σε ομάδες. Αποφασίστε το όνομα της ομάδας σας (Να επιλέξετε ένα όνομα επιστήμονα).
Όνομα Ομάδας:
2. Προσπαθήστε να περιγράψετε το αντικείμενο που περιέχει κάθε κουτί: Τί χαρακτηριστικά έχει;
Το αντικείμενο μέσα στο κουτί:
Τι μέγεθος έχει; (είναι μεγάλο ή μικρό; Πόσο χώρο πιάνει μέσα στο κουτί;)
Από τί υλικό είναι φτιαγμένο; (π.χ. ξύλο, μέταλλο, πλαστικό, άλλο)
Είναι ελαφρύ ή βαρύ;
Περιστρέφεται ή σέρνεται; Τι σχήμα έχει;
Σημειώστε τις παρατηρήσεις σας στο αντίστοιχο χώρο στο Φύλλο Παρατηρήσεων.
3. Με βάση τα παραπάνω, τί πιστεύετε ότι περιέχει το κουτί; (διατυπώστε μία –επιστημονική- υπόθεση)
Γράψτε στο Χρωματιστό Χαρτί τί αντικείμενο πιστεύετε, ως ομάδα, ότι περιέχει το κουτί.
4. Με τον ίδιο τρόπο μελετήστε όλα τα κουτιά για να βρείτε τι αντικείμενο περιέχεται σε κάθε ένα από αυτά.

1.    Στο φύλλο εργασίας:
Γράψτε τα χαρακτηριστικά που πιστεύετε ότι έχει το αντικείμενο μέσα στο κουτί (μέγεθος, βάρος, σχήμα, υλικό)
2.  Στο χρωματιστό χαρτί:
Γράψτε τί αντικείμενο πιστεύετε ότι βρίσκεται μέσα στο κουτί:
«το αντικείμενο μέσα στο κουτί είναι …»
3. Επαναλάβετε τη διαδικασία για όλα τα   κουτιά

 

 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  ΜΕΘΟΔΟΣ:  ΠΩΣ  ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ  ΟΙ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ:
ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
Φύλλο Παρατηρήσεων

 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΩΣ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
Για να βρούμε τί περιέχει κάθε κλειστό κουτί, εργαστήκαμε όπως οι επιστήμονες:

ΠΩΣ  ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΜΕ  ΕΜΕΙΣ

ΠΩΣ  ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ  ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

1 Οργανωθήκαμε σε ομάδες εργασίας
Όνομα ομάδας:
Οργανώνονται σε ερευνητικές ομάδες

 

2 Παρατηρήσαμε και μελετήσαμε ένα φαινόμενο
=μυστηριώδες αντικείμενο σε κουτί
Παρατηρούν και μελετάνε ένα φαινόμενο

 

3 Ερευνήσαμε τα χαρακτηριστικά του μυστηριώδους αντικειμένου:
Προσπαθήσαμε να απαντήσουμε στις ερωτήσεις:
Τί σχήμα πιστεύουμε ότι έχει;
Τί μέγεθος έχει; (μικρό; Μεγάλο;)
Περιστρέφεται ή σέρνεται; Από τί υλικό πιστεύουμε ότι είναι φτιαγμένο;
Κάνουν έρευνα παίρνοντας μετρήσεις

 

4 Αναπτύσσουμε μία θεωρία:
«το αντικείμενο μέσα στο κουτί είναι …»
Αναπτύσσουν μία θεωρία  που να εξηγεί όλες τις μετρήσεις
άρα να εξηγεί το φαινόμενο
5 Γράφουμε τη θεωρία μας («το αντικείμενο μέσα στο κουτί είναι …») σε ένα χαρτί Γράφουν επιστημονικό άρθρο με τα αποτελέσματα της έρευνας και τη θεωρία
6 Παρουσιάζουμε τη θεωρίας μας στο συνέδριο Ανακοινώνουν τη θεωρία και τα αποτελέσματα της έρευνας σε επιστημονικό συνέδριο (ή δημοσιεύουν το επιστημονικό άρθρο σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό)
7 Όλοι μαζί συζητάμε τις θεωρίες της κάθε ομάδας. Προσπαθούμε να στηρίξουμε τη δική μας θεωρία με επιχειρήματα και να πείσουμε τους άλλους. «λάβαμε υπόψη μας  … γι’αυτό πιστεύουμε ότι το αντικείμενο είναι …» Συμφωνούμε; Διαφωνούμε; Γιατί;
Κάνουμε επιπλέον πειράματα.
Όλοι μαζί οι επιστήμονες συζητούν τη θεωρία και τα αποτελέσματα των πειραμάτων.
Η θεωρία κρίνεται από την επιστημονική κοινότητα.
Γίνονται επιπλέον πειράματα, για να επιβεβαιωθεί ή να απορριφθεί η θεωρία.
8 Μετά από τη συζήτηση με επιχειρήματα
και μετά τα επιπλέον πειράματα, εγκαταλείπουμε, διορθώνουμε ή επιμένουμε στη θεωρία μας.
Μετά από τη συζήτηση και μετά τα επιπλέον πειράματα, οι επιστήμονες μπορεί να επιμείνουν στη θεωρία ή να την απορρίψουν ή να διατυπώσουν βελτιωμένη θεωρία.

 

 

ΟΛΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ