Κατασκευή ηλεκτρικών κυκλωμάτων

Η εφαρμογή είναι διαδραστική: Επιλέξτε στοιχεία από την αριστερή στήλη για να κατασκευάσετε ηλεκτρικά κυκλώματα και να παρατηρήσετε τη λειτουργία τους.

Πότε γίνεται βραχυκύκλωμα;