Εργασία Μεταπτυχιακού Προγράμματος Πανεπιστημίου Λευκωσίας
– Βικτώρια Χριστοδούλου

 

Περίληψη:

Φαίνεται ότι η διαπολιτισμική νοοτροπία αποτελεί κατάκτηση κάποιων πολυπολιτισμικών κοινωνιών. Είναι μάλιστα αποτέλεσμα διεργασιών, που ξεκινούν όταν γίνεται κοινή συνείδηση ότι η ετερότητα δεν αποτελεί απειλή αλλά εμπλουτίζει τον πολιτισμό, συντελεί στην εξέλιξη της κοινωνίας και ενδυναμώνει τη συνεκτικότητά της. Το σχολείο- κύτταρο της κοινωνίας αποτελείται από νεαρά άτομα ελεύθερα από τις αγκυλώσεις και τα στερεότυπα ενηλίκων που έζησαν σε ομοιογενή πολιτισμικά κοινωνία (Παπάζογλου, 2008). «Είναι ο χώρος μέσα στον οποίο μαθαίνουμε ή όχι να ζούμε με τους άλλους» (Νικολάου, 2008): το σχολείο χτίζει γέφυρες.

Στην παρούσα εργασία μελετώνται συγκριτικά τα σχολεία της Ελλάδας και της Σουηδίας, ως προς τη διαπολιτισμική τους διάσταση.

 

Περιεχόμενα:

Α.  Εισαγωγή

Β. Κριτήρια Σύγκρισης

1. Διαπολιτισμική εκπαιδευτική πολιτική
2. Αναλυτικό Πρόγραμμα και Σχολικά Εγχειρίδια
3. Η διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών
4. Εκμάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής και δυνατότητα μάθησης της μητρικής γλώσσας των αλλοδαπών μαθητών
5. Σίτιση στο σχολείο
6. Σχολικές βιβλιοθήκες
7. Προγράμματα και δράσεις διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
8. Σχολικές γιορτές διαπολιτισμικού χαρακτήρα

Γ. Επίλογος

Δ. Βιβλιογραφικές αναφορές

1. Ελληνική βιβλιογραφία
2. Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

Ε. Παράρτημα

 

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την εργασία μου εδώ:

[custom_button style=”btn_normal btn_type6″ icon=”icon-cloud-download” target=”_blank” href=”https://independent.academia.edu/VictoriaChristodoulou”]Academia.edu[/custom_button]